Usługi w zakresie budownictwa Krzysztof Dudek
86-300 Grudziądz Ikara 16/35   tel.784-676-982

solidnie

Współpraca

 

Nasze usługi świadczymy inwestorom instytucjonalnym

firmom wykonawczym i projektowym,

właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów

w zakresie mostów drogowych i kolejowych

 

Współpracujemy z zarządcami dróg publicznych

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

zarządcą sieci linii kolejowych oraz lasami państwowymi

 

W ramach rzeczoznawstwa wydajemy opinie i oceny techniczne

w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych

stosowanych w budownictwie mostowym

 

 

 


 

 

Fachowe doradztwo techniczno-prawne ...