Usługi w zakresie budownictwa Krzysztof Dudek
86-300 Grudziądz Ikara 16/35   tel.784-676-982

Usługi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i zawodowych

1) uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów

2) uprawnienia wykonawcze w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe

3) uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( z 2000r )

4) uprawnienia projektowe w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe

powrót»

Fachowe doradztwo techniczno-prawne ...